ανατοκίζομαι


ανατοκίζομαι
ανατοκίζομαι, ανατοκίστηκα, ανατοκισμένος βλ. πίν. 34

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.